Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 11346
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36566004: 2Mi šport plus, s.r.o.
31429416: 2Mi šport, s.r.o.
31442269: A & B verejná obchodná spoločnosť
35749563: A.B.INTERNATIONAL, s.r.o.
36016314: A.C. HOLDING, s.r.o.
36524867: A.C.T. NITRA, s.r.o.
36274321: A - DEMO, s.r.o.
34107070: A M, spol. s r.o.
36390267: A-PROGRES, s.r.o.
34105701: A.R.P. drevo s.r.o.
36749206: A.S.OKNO s.r.o.
36672386: A-Wellness s.r.o.
36563609: A-Z-MONT, s.r.o.
36847844: A&T Schweissgesellschaft s.r.o.
36534609: AB SYSTEM s.r.o.
34119914: ABATIR, s. r. o.
36423718: ABC - Technik, spol. s r.o.
36229083: ABI-CS, s.r.o.
36526576: ABT, s.r.o.
43839908: AC - LAN s.r.o.