A - DEMO, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 09.08.2005. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2022046939. Môžete nás nájsť na adrese Topoľová 1,  951 31 Močenok. Naše IČO je 36274321.

Prehľad našich činností

Prípravné práce pre stavbu;
Demolácie a zemné práce;
Ručné výkopové práce;
Maliarske, natieračské a sklenárske práce;
Montáž sadrokartónu;
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení;
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky;
Upratovacie práce;
Prieskum trhu;
Zámočníctvo;
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti;
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla;
Činnosť ekonomického a účtovného poradcu;
Vedenie účtovníctva;
Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3 acetylénovody technické zariadenia plynové skupina B na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilnýchalebo z kovových tlakových nádob na dopravu plyno(tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov (tlakové stanice) g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane Médium: kyslík, dusík, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, vodík, acetylén, chlór, čpavok, sírovodík, zemný plyn, propán-bután Podľa STN: Ag1 - STN 38 6461, STN 38 6462, STN 13 0020, STN 38 6420, Ag3 - STN 38 6479, Bd - STN 07 8304, Bg1 - STN 38 6461, STN 13 0020, STN 38 6413, STN 38 6420, STN 38 6460, STN 38 6462, STN EN 1775
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavya zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
Výroba vyhradených technických zariadení zdvíhacích: V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosťou do 1000 kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane Poznámka: Výroba sa vzťahuje len na žeriavové dráhy v skupine Aa, Ba, b
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a2 kotly parné a kvapalinové II. trieda a3 kotly parné a kvapalinové III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B: a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 35 kV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
Skúšanie prežarovaním - RT 1. stupeň
Skúšanie kapilárnymi metódami - PT 2. stupeň
Meranie hrúbok ultrazvukom - UTT
NDT skúšanie materiálu a výrobkov: metóda VT, stupeň 2, sektor PV
Skúšanie magnetickou práškovou metódou - MT 1. stupeň

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com