Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 11346
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
43904661: Adrián Igrényi
43991939: Adrián Kajaba
44360134: Adrian Koza
44515162: Adrian Krasnica
37558692: Adrián Kurucz - VILLADI
40882756: Adrián Michlian
43206476: Adrian Obertík
43797431: Adrián Paluška
44261110: Adrián Székely
44200986: Adrian Valkovič
43100163: Adrian Vančík
33709386: Adriana Dostálová - PRIMAS
43600450: Adriana Ganzer - ADORNO
35425822: Adriana Hozlárová
37195417: Adriana Lörinczová
35365731: Adriana Móryová
44344651: Adriana Mrázová AMBYTEX
37254952: Adriana Rákošová
40668291: Adriana Tarišková
43954324: Adriana Tóthová