Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Počet firiem: 368
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37860381: Katastrálny úrad v Nitre
36101052: Krajská veterinárna a potravinová správa
37862961: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
00735809: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
37961462: Krajský lesný úrad v Nitre
37961454: Krajský pozemkový úrad v Nitre
37961608: Krajský školský úrad v Nitre
37961667: Krajský stavebný úrad v Nitre
37961471: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre
37961276: Krajský úrad životného prostredia Nitra
00306452: Mesto Hurbanovo
00306517: Mesto Kolárovo
00306525: Mesto Komárno
00308307: Mesto Nitra
00307513: Mesto Šahy
00309303: Mesto Štúrovo
00309311: Mesto Šurany
00307581: Mesto Tlmače
00311162: Mesto Topoľčany
00307696: Mesto Želiezovce