Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 56
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
00655295: "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
37971514: BEVA ISTOTA n.o.
00351750: "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
35628391: Detský domov
00350303: Detský domov Kolárovo
00513865: Detský domov Kolíňany
35628383: Detský domov Komárno
37970054: Detský domov Levice
00181641: Detský domov Štúrovo
00181382: Detský domov Tajná
34015434: Detský domov Topoľčany
42116619: Dom seniorov
00352489: Domov dôchodcov Komárno
35611421: Domov dôchodcov Močenok
37859820: DOMOV JESIENKA ŠURANY
00357995: Domov sociálnych služieb Horné Obdokovce
37971492: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KALNA n.o.
00356891: Domov sociálnych služieb Kovarce
00654159: Domov sociálnych služieb Ľudovítová
36110191: Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč