Complete, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 12.12.1991. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Rákocziho 7/16,  945 01 Komárno. Naše IČO je 31103936.

Prehľad našich činností

Výroba obalových materiálov, ich predaj
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v zmysle právnych predpisov
Sprostredkovanie obchodu, zabezpečenie odbytovej, zásobovacej a nákupnej činnosti, vrátane sprostredkovania služieb a prác v obchodnej a remeselnej činnosti, podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a managerská činnosť
Obchodná činnosť s motorovými vozidlami
Reklamná činnosť
Vyhotovovanie videozáznamov
Organizovanie, usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí
Fotokopírovanie dokumentov
Sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí
Organizovanie tanečných zábav,výstav a výstavných trhov
Podnikateľské poradenstvo
Vydávanie časopisov, periodických , neperiodických publikácií a iných tlačovín
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Iná zábavná činnosť
Reklamná a propagačná činnosť
Realitná agentúra - nákup, predaj, prenájom a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, vrátane zabezpečovania a poskytovania súvisiacich služieb
Prevádzkovanie cestovnej agentúry

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com