Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Sociálna práca bez ubytovania
Ostatná sociálna práca bez ubytovania
Denná starostlivosť o deti
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

Ostatná sociálna práca bez ubytovania

Počet firiem: 217
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37971131: Agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti Domestica, n.o.
31872115: AGROGENOFOND, n.o.
37970984: Aktívny život, n.o.
40512673: Anna Prachárová AVE
36096245: BETLEHEM TRETIEHO TISÍCROČIA, n.f.
36096041: Bíró Lucián, n.f.
42052742: BONSAI, n.o.
42052581: BUDÚCNOSŤ, n.o.
37971379: Centrum regionálneho rozvoja Podunajská nížina, n.o.
37970950: Centrum rozvoja, n.o.
36096555: Centrum Slniečko, n.o.
34076662: ČISTÝ PRAMEŇ - TISZTA FORRÁS, n.f.
37970887: COMENIUS - Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho-Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.
36096938: DAMARIS - ECAV, n.o.
36096741: Dedičstvo - TURUL - Hagyaték, n.o.
34001093: DEMOCRACY nadácia na šírenie demokratických aktivít
42052068: Detské jasle DROBČEK, n.o.
36096296: Diakona Kristovej lásky, n.f.
42052343: Diakonia Reformata n.o.
42052122: DJ VIKTORKA, n.o.