Ing. arch. Stanislav Babčan

Upraviť firmu

Podnikáme od 15.06.1994. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Južná 6,  949 01 Nitra. Naše IČO je 33709432.

Prehľad našich činností

Vývoj,výroba a predaj bicyklov
Vývoj a výroba nábytku (neremeselná)
Maloobchod s nábytkom
Grafické návrhy,grafika
Inžinierske služby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Reklamné a grafické práce
Priemyselný design

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info